אבטחת מתקנים

חטיבה זו מכילה שתי מחלקות- המחלקה המבצעית והמחלקה הטכנית.

המחלקה המבצעית אמונה על מאבטחי הסיור, הזקיפים ועל מתן בטחון יומיומי לעסק לנכסיו ועובדיו. במחלקה זו עובדים מאבטחים שעברו הכשרה איכותית ומקצועית על ידי מנהלי החברה בהתאם לצרכים ולדרישות הספציפיות שאופיינו בתחילת הליך יעדי האבטחה.

המחלקה הטכנית אמונה על ציוד האבטחה, רישות מצלמות, אזעקות ותפעול המוקד. באחריותה לנתר את הקריאות ולעמוד בקשר רציף עם המאבטחים והסיירים בשטח. המחלקה הטכנית נותנת מענה לאחזקה שוטפת ותקינה של מערכותיה.